amfora-sava@siol.net
Eno in celovito zavarovanje za vse vaše poti, ki jih opravite z mikromobilnimi sredstvi na območju Evrope. Zavarovanje je pri rizikih odgovornosti, asistence in nezgode vezano na osebo in ne na prevozno sredstvo, pomeni da ima zavarovanec kritje za katerokoli mikromobilno prevozno sredstvo, ki ga uporablja. Z družinsko polico lahko zavarujete tudi ožje družinske člane, ki se prevažajo z njim.


 
 • KAJ JE LAHKO PREVOZNO SREDSTVO, KI SODI V mikroMOBILNOST?

Eno- ali dvosledna kolesa in e-kolesa (do 0,25 kW in 25 km/h),
skiro, rolke, monokolo in
skiroji na motorni pogon, e-rolke, e-segway-i in e-hoverboard-i.
 
 • KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE mikroMOBILNOSTI?​

OBVEZNO KRITJE

Obvezno kritje zavarovanja mikroMOBILNOSTI je zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb. Ostale naštete nevarnosti, za katere lahko sklenete zavarovanje, lahko izbirate po svojih željah in potrebah.

ODGOVORNOSTI DO TRETJIH OSEB

Krije oškodovančevo materialno (uničenje ali poškodovanje stvari) škodo do največ 100.000 EUR na posamezni škodni dogodek in nematerialno škodo (telesne poškodbe, prizadeto zdravje ali smrt), ki jo je povzročil uporabnik lahkega prevoznega sredstva.

24-URNA ASISTENCA

Izbirate lahko med Asistenco LPS in Asistenco LPS Plus, ki glede na izbrano vrsto obsega:

pomoč na cesti v primeru prometne nesreče ali okvare lahkega prevoznega sredstva na območju Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Italije,
kritje stroškov nujnih zdravstvenih in drugih storitev ter nudenje pomoči zavarovancem.


NEZGODNO ZAVAROVANJE

S tem zavarovanjem so zavarovani zavarovanec, njegovi ožji družinski člani, navedeni na zavarovalni polici) ali ostali vozniki (najemniki), ki uporabljajo oz. se prevažajo z zavarovanim lahkim prevoznim sredstvom, in sicer za primere:
 1. invalidnosti,
 2. nezgodne smrti,
 3. bolnišničnega dne
 • KASKO ZAVAROVANJE MATERIALNE ŠKODE

Krije škodo, ki je nastala na zavarovanem lahkem prevoznem sredstvu zaradi:
 1. prometne nesreče,
 2. vandalizma,
 3. toče,
 4. drugih oblik poškodovanja (vihar, požar, padec ali udarec predmeta, trka ali dotika divjadi ali domačih živali …).

Zavarovanje je sklenjeno na dejansko vrednost — novo nabavna vrednost, zmanjšana za amortizacijo. Kasko zavarovanje se sklene brez odbitne franšize.
 
 • ZAVAROVANJE KRAJE

Zavarovanje za nevarnost kraje, kamor sodi vlomna tatvina, rop, roparska tatvina in odvzem z namenom protipravne uporabe za vožnjo, je možno zavarovati le ob sklenitvi kasko zavarovanja mikromobilnega sredstva. Zavarovanec je v primeru materialne škode pri uresničitvi te zavarovane nevarnosti soudeležen pri višini škode v višini 10 % oz. najmanj 50 EUR po škodnem dogodku.