amfora.krsko@siol.net
  • Primerno za zdrave osebe med 15. in 60. letom starosti.

  • Dodatek, ki se ga lahko sklene h klasičnemu zavarovanju, naložbenemu zavarovanju ali pa riziko zavarovanju.  

  • Kritje za primer nastanka 23 hujših bolezni z večkratnim izplačilom celotne zavarovalne vsote.

  • Zavarovalna vsota se lahko za zavarovanca izplača največ šestkrat, in sicer iz vsake posamezne skupine bolezni največ za eno hujšo bolezen.

  • Višino zavarovalne vsote za primer hujše bolezni z večkratnim izplačilom lahko poljubno izberete, saj je le-ta neodvisna od višine zavarovalne vsote za primer smrti.

  • V primeru prvega izplačila zavarovalne vsote za zavarovanca prenehate s plačevanjem zavarovalne premije za dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom, pri čemer pa zavarovalno kritje za hujše bolezni iz ostalih skupin in za otroke ostane v veljavi. V kolikor se zgodi, da za hujšo boleznijo zbolite večkrat, vsakič znova poskrbimo za vašo socialno varnost.


    Seznam bolezni in skupine (iz vsake skupine se izplača enkrat, celotna zavarovalna vsota)

 
 GRATIS JAMSTVO ZA OTROKE
  • Zavarovanje vključuje tudi jamstvo za primer prvega nastanka ene od 11 hujših bolezni (glejte bolezni, ki so označene v skupini g), za vse biološke in posvojene otroke zavarovanca, do dopolnjenega 18. leta starosti v višini 25-odstotne zavarovalne vsote za primer hujših bolezni z večkratnim izplačilom, vendar ne več kot 10.000 evrov.
Seznam bolezni in skupine (kritje za eno bolezen)