amfora.krsko@siol.net
Za svoje otroke sklenite letos prenovljeno Nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine, ki smo ga razvili tako, da še bolj upošteva vaše potrebe in želje. Zavarovanje velja 24 ur na dan, doma in v tujini, med šolo in počitnicami, pri športu in med prostim časom.
 
 • KAJ VKLJUČUJE NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO?

V letos prenovljeno Nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine smo vključili pet inovativnih zavarovalnih kritij. S temi omogočamo, da si izberete le tista, ki so vam zares pomembna, višino zavarovalne vsote pa prilagodite svojim potrebam in tako zavarovanje oblikujete čisto po svoje.

 
 
 • IZBIRATE LAHKO MED NASLEDNJIMI KRITJI: 
 1. Zavarovanje za primer nezgodne invalidnosti (obvezno kritje),
 2. Zavarovanje za primer smrti (izbirno kritje za otroke v starosti vsaj 14 let),
 3. Zdravljenje poškodbe: izplačilo takoj in dnevna odškodnina (izbirno kritje),
 4. Nadomestilo za zlom kosti (izbirno kritje) in
 5. Asistenca zaupanja: psihološki posvet in informacije o zdravstvenih izvajalcih (izbirno kritje).
 
 •    ZAVAROVANJE ZA PRIMER NEZGODNE INVALIDNOSTI

To je edino kritje, ki je obvezno, izberete pa ga lahko s poljubno zavarovalno vsoto, in sicer: 20.000 €, 40.000 €, 75.000 € ali 100.000 €.

Zavarovalna vsota se izplača, če pri zavarovancu zaradi nezgode nastopi invalidnost. Pri invalidnosti do 50 % je odstotek zavarovalne vsote enak odstotku invalidnosti. V kolikor pa stopnja invalidnosti presega 50 % pa izplačamo progresivno zavarovalnino, kar pomeni, da izplačamo v trikratniku še vsak dodatni odstotek ugotovljene invalidnosti nad 50-% invalidnostjo. Ob otrokovi 100-% invalidnosti izplačamo dvojno zavarovalno vsoto.
 • ZDRAVLJENJE POŠKODBE

NOVO: Izplačilo takoj

V primeru zdravljenja po poškodbi poskrbimo za takojšnje izplačilo v višini 50 €. Izplačilo prejmete v 5 dneh od dneva prejete diagnoze po poškodbi, zanj pa zadostuje prvo prejeto potrdilo o poškodbi (npr. medicinski izvid).

Izplačilo takoj velja za naslednje skupine poškodb:

 + površinske poškodbe in rane,
 + zvini in nategi, 
 + poškodbe stalnega zobovja (zalivke upoštevamo le, če so nujno potrebne za odpravo akutne bolečine), 
 + strganine mišic, 
 + udarnine, 
 + izpahi oz. prvi izpah (izključeni so ponavljajoči se izpahi istega dela telesa), 
 + opekline, 
 + zlomi kosti (izključeni so ponovni zlomi iste kosti), 
 + pretres možganov.

Izplačilo dnevne odškodnine od vključno 21. dneva aktivnega zdravljenja

V primeru daljšega zdravljenja, ki traja vsaj 21 dni, izplačamo nadomestilo za vsak dan zdravljenja, a največ do 120. dneva zdravljenja, torej skupaj za največ 100 dni medicinsko dokumentiranega aktivnega zdravljenja.
 • ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI

Zavarovanje je namenjeno otrokom, ki so ob začetku zavarovanja stari 14 let ali več, sklenete pa ga lahko za poljubno zavarovalno vsoto, in sicer: 1.500 € ali 3.000 €. S tem kritjem vam v primeru otrokove nezgodne smrti zagotovimo izplačilo zavarovalnine.

NAMIG: Če sklenete permanentno zavarovalno polico ali pa letno zavarovanje redno obnavljate, vam izplačamo tudi naravno smrt. V primeru prve letne obnove izplačamo za smrt zaradi bolezni 50 % zavarovalne vsote, od druge obnove naprej pa poskrbimo za polno izplačilo.

 
 • NADOMESTILO ZA ZLOM KOSTI

V primeru zloma kosti bomo izplačali zavarovalnino v znesku, ki je odvisen od kategorije zlomljene kosti in izbrane zavarovalne vsote, ki lahko znaša 1.000 €, 2.000 € ali 3.000 €. Izplačila glede na zlom in izbrano zavarovalno vsoto lahko preverite v tabeli.
 • ASISTENCA ZAUPANJA

Zavarovanju lahko priključite tudi NOVO inovativno kritje Asistenca zaupanja.

Prednosti asistence: 

Posredujemo informacije o zdravstvenih izvajalcih, ki lahko vašemu otroku v primeru poškodbe nudijo pomoč in na vašo željo uredimo termin pregleda pri specialistu.

SEZNAM IZVAJALCEV 

Zagotovimo do 1-urni telefonski posvet, enkrat v zavarovalnem letu, s specialistom psihologije, psihiatrije ali druge ustrezne medicinske specialnosti, ki je namenjen tako otroku kot staršem ali skrbnikom v primeru težav otroka.

Več o Asistenci zaupanja lahko preberete tukaj.

 
 • KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje lahko sklenete za otroke in mlade do dopolnjenega 26. leta starosti, ki se šolajo oziroma imajo status dijaka ali študenta.

 
 • Z DOPLAČILOM TUDI ZA AKTIVNE ŠPORTNIKE:

Ob doplačilu lahko vsem otrokom, ki ob sklenitvi zavarovanja štejejo 14 let ali več, na polico priključite tudi kritje za aktivne športnike, ki vključuje jamstvo za nezgode tudi na treningih ali udeležbi na športnih tekmovanjih, v katerih sodeluje kot registriran član kluba ali društva.
 • TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje lahko sklenete permanentno, kar pomeni, da se vsako leto podaljšuje samodejno (molče), ali pa ga sklenete za obdobje enega leta in ga po preteku podaljšate sami.
 • ZAKAJ SKLENITI ZAVAROVANJE?
 1. Zavarovanje je sedaj še bolj preprosto za sklenitev in razumevanje. 
 2. Na voljo so vam tista kritja, ki jih resnično potrebujete. 
 3. S poljubno izbiro kritij in zavarovalnih vsot lahko zavarovanje v celoti prilagodite svojim potrebam in željam. 
 4. Takojšnje izplačilo zagotovimo že po posredovani diagnozi po poškodbi. 
 5. Z Asistenco zaupanja si zagotovite tudi duševno varnost otroka.

ZAVAROVANJE V PRAKSI

Zavarovanka je za svojega 10-letnega sina sklenila nezgodno zavarovanje s priključenimi kritji Zdravljenje poškodb, Nadomestilo za zlom kosti in Asistenca zaupanja. Otrok si je med počitnicami zlomil nogo. Zavarovanka je ob predložitvi izvida z urgence prejela 50 € takojšnjega izplačila zavarovalnine. Žal pa okrevanje po zlomu noge zahteva daljše zdravljenje pri zdravniku specialistu, zato je izkoristila tudi Asistenco zaupanja, v sklopu katere so strokovni sodelavci zavarovalnice Sava otroka napotili k ustreznemu specialistu in uredili tudi termin obiska. Zaradi izbranega kritja Nadomestilo za zlom kosti in zavarovalni vsoti 2.000 € je zavarovanka prejela 1.000 € zavarovalnine, v času zdravljenja pa je bila upravičena tudi do dnevne odškodnine. Z enim zavarovanjem je tako pokrila celoten potek zdravljenja.  

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite splošne in posebne pogoje zavarovanja.