amfora-sava@siol.net

ZAVAROVANJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV


Hišni ljubljenčki v naš dom prinašajo veselje in nas osrečujejo. Kot vsa živa bitja so žal tudi oni izpostavljeni različnim nevarnostim. Zgodi se, da zbolijo ali se poškodujejo in takrat je najmanj, kar lahko storimo zanje, da jim namenimo kvalitetno strokovno pomoč in nego. Zavarovanje hišnih ljubljenčkov ni modna muha, temveč del odgovornega lastništva živali.

 
 
  • KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV?


      POGIN ALI EVTANAZIJA ZARADI NEZGODE

V primeru pogina zaradi nezgode zavarovanje krije nakupno vrednost psa ali mačke, vendar do višine izbrane zavarovalne vsote.

     + ZDRAVLJENJE ZARADI NEZGODE ALI BOLEZNI

Zavarovanje krije vse stroške zdravljenja, ki nastanejo zaradi bolezni ali nezgode, ter stroške zdravljenja, ki zaradi tega nastanejo znotraj enega leta, do višine izbrane zavarovalne vsote.

      + NOVO! ASISTENČNE STORITVE

Pomagamo vam z organizacijo in plačilom stroškov za nastanitve ali sprehajanja hišnega ljubljenčka, če sami tega ne zmorete zaradi nezgode ali bolezni.

      OSEBNA ODGOVORNOST

Krijemo odgovornosti lastnika psa ali mačke za škode, ki jih povzročijo tretjim osebam. Zavarovanje, krije tudi odgovornost sozavarovanih oseb.

      PRAVNA ZAŠČITA

Kritje sodnih stroškov in stroškov odvetnika v primeru tožbe imetnika psa ali mačke.

      KOMU JE NAMENJENO?

Namenjeno je vsem, ki želijo zavarovati svojega psa ali mačko. Pogoj za sprejem živali v zavarovanje je mehanski čip.

       + KJE VELJAJO KRITJA?

Območje kritja pri zavarovanju za nevarnosti pogina ali evtanazije zaradi nezgode, nevarnosti zdravljenja zaradi nezgode ali bolezni ter pravne zaščite je Evropa v geografskem smislu.

Območje kritja pri zavarovanju osebne odgovornosti je cel svet.

Pri asistenci je območje kritja Republika Slovenija.

      + TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje lahko sklenete za obdobje enega leta in ga ob poteku zavarovalne pogodbe podaljšate.

 


 
Oglejte si tudi

Zavarovanje doma in opreme  

Zdravstvena zavarovanja 

Turistična zavarovanja


Življenjska zavarovanja 

Nezgodna zavarovanja