amfora-sava@siol.net
Domače in rejne živali so pomemben del kmetijskega gospodarstva, zelo pa so občutljive na vplive iz okolice, zato jih dober gospodar primerno zavaruje pred morebitnimi nesrečami in nezgodami. V sklopu kmetijskih zavarovanj poskrbimo tudi za gospodarska poslopja, kmetijsko opremo in ostale premičnine, ki so nepogrešljive pri opravljanju kmetijske dejavnosti. Poskrbite za nemoteno opravljanje dejavnosti ter varnost v primeru neljubih dogodkov, ki bi lahko ogrozili obstoj kmetije.


 
  • KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE?

ZAVAROVANJE ŽIVALI

Krijemo škode, ki nastanejo ob poginu živali zaradi bolezni ali nezgode, ob zakolu z veterinarsko napotnico ali ob ekonomskem zakolu. Višina premije je odvisna od vrste in starosti živali, njene tržne vrednosti, zavarovalne vrednosti, gospodarskega namena (pleme, pitanje ipd.) in dodatnih kritij.

ZAVAROVANJE PRIDELKOV IN ZALOG

Zavarujte pridelke in zaloge sodobnih kmetij od sena, slame, žganja do krmila, lesa in hlevskega gnoja pred 20 različnimi nevarnostmi. Izbirate lahko med zavarovanjem nabavne vrednosti in zavarovanjem proizvodne cene pridelkov ter med osnovnim, standardnim in nadstandardnim paketom.

ZAVAROVANJE OPREME IN PREMIČNIN

Zavarujte gospodarsko opremo in premičnine, opremo in premičnine drugih oseb, steklo v oknih, vratih in pregradnih stenah ter kopenska motorna vozila in delovne stroje za dejansko ali novo vrednost.

ZAVAROVANJE ZGRADB

Pred nesrečami zavarujte hleve, kleti, vinske kleti, garaže, skednje, kozolce, shrambe, silose, lope, rastlinjake, čebelnjake, opuščena gospodarska poslopja, lovske koče; oporne in podporne zidove, tlakovana in asfaltirana dvorišča, ograje ob zgradbah; žične mreže s stebri v vinogradih, sadovnjakih, hmeljskih nasadih ipd.; konstrukcije za zaščitne mreže proti toči, vključno z mrežami; zgradbe kmetijskega gospodarstva v gradnji (objekti v 4. gradbeni fazi) za dejansko ali novo vrednost.