amfora.krsko@siol.net

Nezgodno zavarovanje HOSPITALIZACIJA plus

Zavedamo se, da tudi v zrelem obdobju življenja ostajate aktivni, kar zahteva nenehno pripravljenost in prilagodljivost. Zato smo pripravili Nezgodno zavarovanje Hospitalizacija Plus, v sklopu katerega lahko vse do 85. leta starosti izbirate med posameznimi kombinacijami nadomestil, ki jih priključite k osnovnemu kritju za primer nezgodne smrti.


KATERA KRITJA VKLJUČUJE NEZGODNO ZAVAROVANJE HOSPITALIZACIJA PLUS?

 
  • NEZGODNO SMRT

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt se izplača, če je obseg nastalih poškodb zaradi nezgode med trajanjem zavarovanja povzročil smrt zavarovanca. 
 
  • NADOMESTILO ZA HOSPITALIZACIJO ALI OPERATIVNI POSEG ZARADI PRVIČ DIAGNOSTICIRANE BOLEZNI

Prvič diagnosticirana bolezen je prvič medicinsko ugotovljena bolezen v času trajanja zavarovanja, ki v zadnjem letu do dneva začetka zavarovalnega jamstva zavarovancu ni bila diagnosticirana in se zanjo ali zaradi njenih simptomov ni zdravil ter ni obiskoval zdravnika.
 
  • NADOMESTILO ZA HOSPITALIZACIJO ALI OPERATIVNI POSEG ZARADI NEZGODE

Zavarovalna vsota se izplača, če je zavarovanec zaradi obsega nastalih poškodb zaradi nezgode hospitaliziran in v bolnišnici ostane najmanj pet (5) zaporednih nočitev in do največ 180 zaporednih nočitev ter v primeru hospitalizacije zaradi operativnega posega in vsaj ene (1) nočitve v bolnišnici.
 
  • KRITJE ZA DNEVNO ODŠKODNINO V PRIMER NEZGODE

Vse do 80. leta pristopne starosti lahko k zavarovanju priključite kritje za dnevno odškodnino v primeru nezgode v možni višini tudi do 20 €. Dnevna odškodnina vam v tem primeru pripada za vsak dan v času aktivnega zdravljenja zaradi nezgode, vse do 200 dni medicinsko dokumentiranega aktivnega zdravljenja po istem zavarovalnem primeru.
 
  • ZDRAVSTVENA ASISTENCA

K zavarovanju lahko priključite tudi zdravstveno asistenco, ki opravlja storitve elektronskega naročanja, posredovanja informacij in obveščanje zavarovanca.
 
  • KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem med 50. in 85. letom starosti.
 
  • TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje traja do konca zavarovalnega leta v tistem koledarskem letu, v katerem je ali bo zavarovanec dopolnil 90. leto starosti oziroma do smrti zavarovanca.
 
  • PREMIJA

Mesečna premija že od 14,17 € glede na izbran paket oziroma izbrane kombinacije.
Premijo lahko plačujete mesečno ali letno.
 
  • IZPLAČILA

Izplačilo za operativni poseg, ki je posledica nezgode, že po prvi nočitvi v bolnišnici (traja preko noči in obsega bivanje v dveh zaporednih datumskih dnevih, vendar ne manj kot 8 ur) tudi do 10.000 €. Izplačilo se izvede za prvo hospitalizacijo, ki zahteva operativni poseg, ne glede na to, ali ste bili zaradi te nezgode ali bolezni že hospitalizirani v času trajanja zavarovanja.
Izplačilo za hospitalizacijo v primeru prvič diagnosticirane bolezni ali nezgode po petih zaporednih nočitvah v bolnišnici tudi do 100 € na dan. Izplačilo nadomestila je možno uveljaviti za do 180 dni, ki ste jih preživeli v bolnišnici.
 
  • ZAVAROVANJU LAHKO PRIKLJUČITE:

Kritje za dnevno odškodnino zaradi nezgode.
Zdravstveno asistenco.
Nadomestilo za hospitalizacijo in nadomestilo za operativni poseg zaradi nezgode ali prvič diagnosticirane bolezni, ki ni izbrano že v okviru obveznih zavarovalnih kritij.


 

Želim ponudbo