amfora-sava@siol.net

Naložbeno življenjsko zavarovanje - HIBRID

Uresničite svoje načrte in svoji družini zagotovite varno prihodnost. Naložbeno življenjsko zavarovanje HIBRID je inovativna rešitev na slovenskem trgu, ki združuje aktivno upravljanje premoženja in zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti.
KAJ OMOGOČA NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE HIBRID?

 
 • AKTIVNO UPRAVLJANJE PREMOŽENJA PO POLICI

Zagotovite si varnost in donosnost s sistemom aktivnega upravljanja imetja, ki sredstva razporeja med skladom DWS Garant 80 Dynamic in portfeljem Sklad ZS Garant 0,5 %. Zavarovalec lahko sam vnaprej izbira med različnimi naložbenimi cilji, od 0 do 80 % ohranitve neto vplačane premije. S pomočjo posebnega sistema dinamičnega upravljanja imetja zavarovalnica vsak mesec skrbi za to, da so sredstva, namenjena nalaganju, v ustrezni meri razporejena v delniške naložbe z visokimi potencialnimi donosi.
 
 • VSTOP NA KAPITALSKE TRGE

Vstop na kapitalske trge je omogočen že z nizkimi mesečnimi premijami.
 
 • BREZ VPRAŠANJ

Pristop k zavarovanju lahko opravite brez vprašalnika o vašem zdravstvenem stanju.
 
 • MOŽNOST SKLENITVE RIZIKO ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA

V primeru sklenitve Riziko življenjskega zavarovanja, vam pripada ugodnost na premijo pri novem zavarovanju.
 
 • FLEKSIBILNA ZAVAROVALNA PREMIJA

Po treh letih trajanja in plačevanja zavarovanja lahko zvišate ali znižate zavarovalno premijo, zavarovalno dobo in zavarovalno vsoto. Kadarkoli v zavarovalnem obdobju lahko spremenite naložbeni cilj za bodoče premije ali vplačate dodatno varčevalno premijo kot enkratno vplačilo.
 
 • KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem med 15. in 70. letom starosti.
 
 • TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovalna doba je od 5 do 25 let.
 
 • PREMIJE

Mesečna premija znaša najmanj 29 €.

Premijo lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno.
 • IZPLAČILA
 1. Ob poteku zavarovalne dobe: vrednost imetja po polici pri zavarovanju Hibrid.
 2. V primeru smrti: pri zavarovanju Hibrid vam izplačamo zavarovalno vsoto za smrt oziroma vrednost imetja po polici, če je to višje, in sicer po preteku čakalnega roka treh mesecev od začetka zavarovanja.


Želim ponudbo