amfora-sava@siol.net

Naložbeno zavarovanje

Življenje nam odpira nove priložnostni in možnosti, da si zgradimo lepšo prihodnost. Z naložbenim življenjskim zavarovanjem vstopite na kapitalski trg in uživajte v varni prihodnosti. Izberite med tremi posebej izbranimi naložbenimi strategijami, ki nudijo možnost doseganja višje varnosti in donosnosti.
KAJ OMOGOČA NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE?

 
 • IZBIRA NALOŽBENE STRATEGIJE

V primeru izbire naložbene strategije imenovane individualna izbira naložbenega portfelja ali naložbene strategije imenovane varčevalni cilji vam omogočamo aktivno upravljanje vašega premoženja. Strukturo vaše košarice skladov bo izkušena skupina upravljavcev sproti spremljala in prilagajala.
 
 • DONOSNOST

Potencial doseganja višjih donosov kot pri klasičnih oblikah zavarovanja.
 
 • PRILAGODLJIVOST

Med trajanjem zavarovanja lahko spremenite upravičence, zvišate ali znižate zavarovalno premijo in zavarovalno vsoto.
 
 • MOŽNOST PRENOSA PREMOŽENJA

Premoženje lahko prenašate med posameznimi skladi. Tako lahko soodločate o tem, kakšen donos želite. Zahtevate lahko spremembo razdelitve bodoče premije med posamezne izbrane sklade oziroma zamenjavo skladov.
 
 • PREDUJEM

Po preteku dveh oz. treh let trajanja zavarovanja lahko zaprosite za izplačilo predujma v višini do 80 % vrednosti premoženja po polici pri čemer zavarovanje ostane v veljavi.
 
 • MIROVANJE PLAČEVANJA PREMIJE

V primeru nepričakovanih finančnih obveznosti lahko po
preteku dveh oz. treh let, odvisno od zavarovalne dobe,
predlagate mirovanje plačevanja premije.
 
 • DODATNO VPLAČILO

Kadarkoli lahko premijo dodatno vplačate kot enkratno dodatno vplačilo.
 
 • KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem med 15. in 70. letom starosti.
 
 • TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovalna doba je od 5 do 25 let.
 
 • PREMIJE

Mesečna premija znaša najmanj 30 €.
Premijo lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno.
 
 • IZPLAČILA
 
 1. Ob poteku zavarovalne dobe: vrednost premoženja po polici.
 2. V primeru smrti: zavarovalna vsota ali vrednost premoženja po polici, če je to višje od zavarovalne vsote.


Želim ponudbo