amfora-sava@siol.net

Moj življenjski Plus

Moj življenjski Plus je vseživljenjsko naložbeno zavarovanje namenjeno osebam v različnih življenjskih obdobjih. Je zavarovanje brez končne zavarovalne dobe, zavarujete pa se lahko vse do 80 leta starosti, brez preverjanja zdravstvenega stanja.Omogoča vam varčevanje v skladih brez poteka dobe. Izbrane naložbene strategije so prilagojene vašim željam in potrebam. Nudijo vam možnost preudarne izbire med doseganjem višje donosnosti in varnosti naložbe.

Zavarovanje Moj življenjski Plus omogoča priključitev inovativnih dodatnih zavarovanj, s katerimi si lahko zagotovite:
 • Nasvet zdravnika na daljavo in zdravstveno asistenco,
 • Pomoč na domu v primeru možganske kapi, srčnega infarkta, rakavega obolenja ali nezgode in
 • Dodano finančno zaščito v primeru nezgode.

S celotnim paketom zavarovanj boste na varni in brezskrbni strani za vse življenje.

KAJ OMOGOČA ZAVAROVANJE MOJ ŽIVLJENJSKI PLUS?
 • VIŠINA PREMIJE

Vnaprej opredeljene pristopne možnosti v višini 15, 20, 30 evrov mesečno , ki vam zagotavljajo osnovno varnost v primeru naravne ali nezgodne smrti. S premijo nad 40 evrov mesečno boste še bolj poudarili varčevalni del zavarovanja v vaši naložbeni strategiji, saj zavarovalne vsote ostajajo enake in se več sredstev nameni varčevanju.
 • IZBIRATE LAHKO MED TREMI NALOŽBENIMI STRATEGIJAMI

Vse tri naložbene strategije je Zavarovalnica Sava v sodelovanju z večkrat nagrajenimi upravljavci družbe za upravljanje SAVA INFOND skrbno oblikovala in prilagodila različnim profilom vlagateljev. Izbirate med: Individualna izbira naložbenega portfelja znotraj te strategije se lahko odločite med Delniškim, Uravnoteženim ali Defenzivnim naložbenim portfeljem glede na svoja naložbena pričakovanja, Vseživljenjski naložbeni cilj, ki vam omogoča avtomatsko prehajanje med portfelji glede na vašo starost in izbira skladov, sredstva namenjena varčevanju, lahko razporedite med največ petimi skladi.
 • BREZ VPRAŠANJ O ZDRAVSTVENEM STANJU

Pristop k zavarovanju brez dodatnih vprašanj o vašem zdravstvenem stanju, brez zdravniškega pregleda in brez možnosti, da bi se zaradi vašega sedanjega zdravstvenega stanja premija podražila, ali da bi vas odklonili kot zavarovanca.
 • BONUS PREDUJEM

V primeru pomembnih življenjskih dogodkov kot so: rojstvo vnuka, zaključek osnovno šolskega ali srednješolskega izobraževanja (vnuk), zaključek višješolskega ali visokošolskega izobraževanja – pridobljena diploma, magisterij, doktorat (otrok, vnuk, otrokov ali vnukov partner), prva zaposlitev (otrok, vnuk, otrokov ali vnukov partner), opravljen vozniški izpit (otrok, vnuk, otrokov ali vnukov partner), nakup nepremičnine (otrok, vnuk, otrokov ali vnukov partner), nakup avtomobila (otrok, vnuk, otrokov ali vnukov partner)  itd. vam strokovno in brezplačno analiziramo vašo polico in izračunamo, koliko sredstev lahko po 3 letih trajanja in plačevanja zavarovanja v obliki Bonus predujma dvignete iz police brez stroškov odobritve, pri tem pa ohranite zavarovalno vsoto.
 • PRIKLJUČITEV DODATNIH ZAVAROVANJ

Nezgoda Plus, ki vam nudi sodobna kritja, prilagojena aktivni, zreli populaciji in Zdravstvo Plus, ki vključuje dodatno zavarovanje Pomoč na domu in prevozi in Dodatno zavarovanje Zdravnik na daljavo.
 • KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem med 40. in 80. letom starosti.
 • TRAJANJE ZAVAROVANJA

Moj življenjski Plus je vseživljenjsko zavarovanje, ki vam zagotavlja osnovno varnost v primeru smrti in nezgodne smrti, vse do konca zavarovalnega leta v katerem boste dopolnili 90. leto starosti, s čimer boste finančno razbremenili svoje najbližje v primeru najhujšega. 
 • PREMIJE IN IZPLAČILA

Mesečna premija znaša najmanj 15 evrov.
Premijo lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

Želim ponudbo