amfora.krsko@siol.net

Modra naložba

Modra naložba je vseživljenjsko naložbeno zavarovanje, ki nudi varnost najbližjim v primeru smrti ali nezgodne smrti zavarovanca. Zavarovanje omogoča tudi varčevanje brez zavarovalne dobe, tudi z nizkimi vložki, prilagojenimi vašim finančnim zmožnostim v treh posebej izbranih naložbenih strategijah, ki nudijo možnost doseganja višje varnosti in donosnosti.
KAJ OMOGOČA ZAVAROVANJE MODRA NALOŽBA?

 
  • SEDEM RAZLIČNIH MESEČNIH PREMIJ

Izbirate lahko med sedmimi različnimi mesečnimi premijami, in sicer že od 15 EUR naprej, s katerimi si zagotovite pripadajočo zavarovalno vsoto za primer smrti ali za primer nezgodne smrti.
 
  • VKLJUČENO NEZGODNO ZAVAROVANJE

V času trajanja zavarovanja je vključeno nezgodno zavarovanje za primer nezgodne smrti z zavarovalno vsoto tudi do 13.800 €. Nezgodno zavarovanje je vključeno do konca zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec dopolnil 90. leto starosti.
 
  • UPRAVLJANJE VAŠEGA PREMOŽENJA

Aktivno upravljanje vašega premoženja v primeru izbire naložbene strategije individualna izbira naložbenega portfelja ali naložbene strategije varčevalni cilji.
 
  • BREZ VPRAŠANJ

Pristop k zavarovanju brez dodatnih vprašanj o vašem zdravstvenem stanju, brez zdravniškega pregleda in brez možnosti, da bi se zaradi vašega sedanjega zdravstvenega stanja premija podražila, ali da bi vas odklonili kot zavarovanca.
 
  • IZPLAČILO PREDUJEMA V VIŠINI DO 80% VREDNOSTI PREMOŽENJA

V primeru nepričakovanih finančnih obveznosti lahko, po preteku treh let trajanja in plačevanja zavarovanja, zaprosite za izplačilo predujma v višini do 80 % vrednosti premoženja po polici, ki vam ga izplačamo
v enkratnem znesku. Zavarovanje po izplačilu ostane v veljavi in se plačuje naprej.
 
  • KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem med 40. in 80. letom starosti.
 
  • TRAJANJE ZAVAROVANJA

Modra naložba je vseživljenjsko zavarovanje. Premija se plačuje do smrti zavarovanca, vendar ne dlje kot do konca zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec dopolnil 90. leto starosti. Zavarovalno jamstvo za nezgodno smrt ugasne ob koncu zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec dopolnil 90. leto starosti.    

Želim ponudbo