amfora-sava@siol.net

Najboljši zdravniki sveta

Zdravstveno zavarovanje Najboljši zdravniki sveta je oblika zavarovanja, ki omogoča dostop do zdravljenja pri najboljših zdravnikih in ustanovah za zdravljenje v tujini ter dostop do drugega zdravniškega mnenja. Vaše zdravje vam bo hvaležno, saj bo v najnujnejših trenutkih zagotovo v najboljših rokah.


 
  • KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE NAJBOLJŠI ZDRAVNIKI SVETA?

 + Dostop do najboljših zdravnikov po vsem svetu in zdravljenje v priznanih mednarodnih centrih v vrednosti do 1.000.000 EUR.

 + Pridobitev drugega mnenja zdravnika traja praviloma 15 delovnih dni, po prejemu celotne dokumentacije.

 + Celoten postopek uporabe storitve se aktivira z enim klicem na brezplačno tel. številko 080 19 20. Pogovor poteka v slovenskem jeziku.

 + V primeru hospitalizacije v tujini zaradi zdravljenja krite bolezni je zavarovanec dnevno upravičen še do 100 EUR nadomestila za bolnišnični dan (do največ 60 dni).

 + Možnost sklenitve kot samostojno zavarovanje ali priključitev k že obstoječemu življenjskemu zavarovanju.

 + Zavarovanje nudi visoka zavarovalna kritja brez varčevalne komponente.
 
  • KRITE BOLEZNI IN ZDRAVSTVENI POSTOPKI

 - RAKAVA OBOLENJA

Vključuje zdravljenje kateregakoli malignega tumorja, vključno z levkemijo, sarkomom in limfomom (razen kožni limfom), za katerega je značilna nenadzorovana rast in širitev malignih celic ter napad tkiv, kot tudi zdravljenje predmalignih tumorjev in in-situ karcinomov, ki so omejeni na epitel področja nastanka in niso prešli na stromo ali bližnja tkiva.

 - PRESADITVE ORGANA ŽIVEGA DAROVALCA

Vključuje kirurško presaditev ledvice, dela jeter, pljučnega režnja ali trebušne slinavke. Neozdravljivi organ je nadomeščen z drugim, enakim organom, ki ga daruje druga živa kompatibilna oseba.

 - PRESADITVE KOSTNEGA MOZGA

Vključuje kirurško presaditev kostnega mozga zaradi neozdravljive okvare njegove funkcije. Kostni mozeg je kompatibilen z drugim mozgom iste vrste, ki ga daruje: zavarovanec (transplantacija zavarovančevih gojenih celic) ali živa kompatibilna oseba.

 - TEŽJI OPERATIVNI POSEGI

Nevrokirurgija - vsebuje vse kirurške posege na možganih in/ali drugih znotraj lobanjskih strukturah, kot tudi benigne tumorje hrbtenjače.

Zamenjava in popravilo srčnih zaklopk - vključuje celotno zamenjavo ali popravilo ene ali več srčnih zaklopk.

Kirurška koronarna revaskularizacija (miokardna revaskularizacija) - vključuje kirurški poseg, ki je opravljen po predlogu kardiologa zaradi zožitve ali neprehodnosti ene ali več koronarnih arterij.
 
  • KOMU JE NAMENJENO?

Fizičnim osebam od 31 dni do 64 leta.
 
  • TRAJANJE ZAVAROVANJA

ČE JE ZAVAROVANJE PRIKLJUČENO ŽIVLJENJSKEMU ZAVAROVANJU: zavarovalna doba znaša eno leto in se po poteku podaljša za enak čas trajanja, vendar največ do poteka osnovnega življenjskega zavarovanja.

ČE JE ZAVAROVANJE SKLENJENO SAMOSTOJNO: Zavarovalna doba znaša eno leto in se lahko podaljša najkasneje do zavarovalnega leta, v katerem bo zavarovanec dopolnil 84. leto starosti.
 

Želim ponudbo