amfora.krsko@siol.net
  • Primerno za osebe od 15 do 70. let starosti.

  • Možnost vstopa na kapitalski trg preko zavarovalne police.

  • Potencial doseganja višjih donosov zaradi aktivnega upravljanja premoženja v skladih : KBM Infond in ALTA skladi. Izbira skladov je poljubna in menjava skladov je brezplačna.

  • Mesečna premije je minimalno 30€ / mesec.

  • Možnost dodatnega vplačila kot enkratni vložek.

  • Zavarovalna vsota : najmanj 10% ali največ 100% skupne vplačane premije v času trajanja zavarovanja, vendar ne manj od 2.000€.

Izplačila :
  • Ob poteku zavarovalne dobe : vrednost premoženja na polici
  • V primeru smrti : zavarovalna vsota ali vrednost premoženja, če je to višje
  • Opcijsko : hujše bolezni z večkratnim izplačilom ; izplača se izbrana zavarovalna vsota za hujše bolezni
  • Opcijsko : nezgodno zavarovanje, tudi nezgodno zavarovanje otrok