amfora.krsko@siol.net
 • Primerno za osebe od 15 do 70. let starosti.

 • Inovativna rešitev na slovenskem zavarovalnem trgu, ki združuje aktivno upravljanja premoženja in zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti.

 • Vstop na kapitalske trge že z nizkimi vložki.

 • Mesečna premije je minimalno 29€ / mesec.

 • Nizki stroški upravljanja, saj je samo 10% vplačanih sredstev izbrana zavarovalna vsota za smrt.

 • Sistem aktivnega upravljanja imetja razporeja sredstva med skladi :

  • 1. DWS GARANT 80 DYNAMIC : naložba v delniške sklade s potencialom doseganja visokih donosov

  • 2. SKLAD ZM GARANT : varna naložbena strategija, zajamčeni donos 2,25% letno

 
 
Izplačila :
 • Ob poteku zavarovalne dobe se izplača vrednost premoženja na polici
 • V primeru smrti : zavarovalna vsota ali vrednost premoženja, če je to višje
 • Opcijsko : nezgodno zavarovanje, tudi nezgodno zavarovanje otrok
Možnost priključitve RIZIKO police : kritje za smrt, hujše bolezni z večkratnim izplačilom.