amfora-sava@siol.net

Zakaj skleniti življenjsko zavarovanje?

Kako obvarovati družinske člane, ki so odvisni od nas, če se nam zgodi najhujše? Nihče ne želi, da bi naše neplačane obveznosti bremenile tiste, ki jih pustimo za seboj. Življenjska zavarovanja so odgovor na neprijetna vprašanja glede prihodnosti naših najdražjih.Nepriljubljen, a zelo pomemben nakup

Življenje je nepredvidljivo, zato je prav, da se pripravimo na neželene dogodke, kolikor se le da. Svojim najbližjim lahko s sklenitvijo življenjskega zavarovanja zagotovimo finančno varnost, tudi v primeru naše smrti.

Življenjsko zavarovanje ni nikoli na seznamu najbolj zaželenih nakupov v življenju. Veliko bolj se veselimo konkretnih izdelkov ali storitev, ki jih lahko takoj izkoristimo. Zanje smo pripravljeni varčevati in si denar celo izposoditi oziroma najeti posojilo. Seveda pa to ne pomeni, da sklenitev življenjskega zavarovanja ni med najpomembnejšimi produkti, ki si jih v življenju privoščimo.

Odgovorna in skrbna odločitev

Zelo odgovorno ravnamo, če se odločimo za sklenitev življenjskega zavarovanja, saj s tem zavarujemo finančno varnost oseb, ki so odvisne od naših prihodkov. Življenjsko zavarovanje nam oziroma našim potomcem ponuja finančno in socialno varnost v primeru naše smrti.

S sklenitvijo življenjskega zavarovanja zakrpamo morebiten finančni primanjkljaj, ki bi ostal za nami, ko bi se redni prilivi denarja ustavili, prav tako pa poskrbimo, da naše neplačane obveznosti ne bodo nikogar bremenile.Poznamo več oblik življenjskega zavarovanja:

Klasična življenjska zavarovanja: Življenjsko zavarovanje potrebuje vsak, saj je položaj posameznika in družine v družbi zaradi posledic pokojninske reforme in krčenja drugih socialnih pravic vse bolj negotov.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti: v primeru smrti zavarovane osebe zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja: ob poteku zavarovalne dobe se izplača dogovorjena zavarovalna vsota, če pa zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre, se upravičencu izplača zavarovalna vsota za primer smrti.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja s točno določenim rokom izplačila: zavarovalna vsota se izplača po poteku izbranega obdobja, če je zavarovana oseba medtem umrla ali če je še živa.


Življenjsko zavarovanje za primer smrti, doživetja in nastopa ene izmed težkih bolezni.
 

Naložbena življenjska zavarovanja: Vključuje zavarovanje za primer smrti in dolgoročno varčevanje v krovnih skladih oziroma v drugih oblikah naložb. Primerno je za tiste, ki želijo oplemenititi svoj kapital in so pripravljeni prevzeti določeno tveganje. Zavarovalna vsota za primer smrti je zajamčena, za primer doživetja pa večinoma ni zajamčena.


Dolgoročna naložba

Življenjsko zavarovanje sklenemo za daljše obdobje, zato moramo biti preudarni, kot pri vseh drugih dolgoročnejših naložbah.


(vir: siol.net)

family-3062249_1920