amfora-sava@siol.net

Zakaj je varčevanje nujno?

Dolgoročno lahko varčujete zase za penzijo, za potovanja, za otroke, ki bodo šli na študij ali pa za hišo, vikend, ki ga mislite v prihodnosti kupiti. Varčevanja preko zavarovalnic so privlačna predvsem zaradi davčnih ugodnosti in dobrega sistema varovanja naložbe.VRSTE ZAVAROVANJ PRI ZAVAROVALNICI


Zavarovalnice nudijo varčevanja preko življenjskega zavarovanja, kar pomeni da ste zavarovani za smrt, k temu pa lahko priključite varčevalni del. Ko poteče zavarovanje pride do izplačila oz. do doživetja. Takrat vam zavarovalnica izplača privarčevani del in pripadajoč dobiček.

Preko zavarovalnic lahko varčujemo na dva načina:
  • Življenjsko zavarovanje z zajamčenim zneskom
  • Življenjsko zavarovanje vezano na investicijske sklade

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE Z ZAJAMČENIM ZNESKOM

Pri takem življenjskem zavarovanju z zajamčenim zneskom vam ob sklenitvi zavarovalnica zagotavlja znesek, ki bo izplačan ob poteku zavarovanja. K temu se pripišejo tudi dobički. Tak način varčevanja je dolgoročno boljši kot na banki ali v vzajemnih skladih zaradi obdavčitve.

Po zakonodaji je tako, da po 10 letih varčevanja ni obdavčitve na dobiček in tako boste ob doživetju imeli izplačan celoten delež skupaj z dobičkom. Prav tako za osebna zavarovanja, ki so sklenjena nad dobo 10 let ni potrebno obračunati davka od zavarovalnih poslov v višini 8,5 %


ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE VEZANO NA INVESTICIJSKE SKLADE

Tak način varčevanja je podoben varčevanju z nakupom skladov. Prednost takega varčevanja je,  da ste zavarovani za smrt, kar pomeni da takrat upravičenci (sorodniki) dobijo takoj  izplačana sredstva. Ker v ostalih primerih varčevanj umrlega se mora zaključiti zapuščinska razprava na sodišču.

Druga prednost je ta,  da po 10ih letih niste več obdacčeni.

Tretja prednost je da lahko zelo enostavno spreminjate nivoje naložbene varnosti in s tem vplivate na donosnost, saj lahko pri takem načinu varčevanja izbirate med različni skladi, ker gre tu za krovni sklad. Npr. Infond Technology - delniški kjer posredno vlagate v Microsoft, Amazon, Google... ali pa Infond Bond - Euro, kjer posredno nalagate v različne tipe obveznic.

https://www.infond.si/sl

Četrta prednost je enostavnost takšne oblike, saj niso potrebne napovedi dohodnine in so po desetih letih od začetka naložbene zavarovalne police neobdavčene vsakokratne vplačane premije, tudi če je do izteka posameznega vplačila manj kot deset let.

Izbira primernega vzajemnega sklada je odvisna od značilnosti posameznega vlagatelja, vaših finančnih ciljev in potreb, nagnjenosti k tveganju ter predvidenega obdobja varčevanja.

Za prilagojeno ponudbo, pošljite povpraševanje preko spodnjega obrazca in pripravili vam bomo, najugodnjejšo rešitev za vas in vaše najbližje.
 

money-2724241_1920