amfora.krsko@siol.net

Renta za primer delovne nezmožnosti

woman-in-gray-coat-sitting-on-wheelchair-4064335
  • Z izplačilom rente vam omogočamo, da ste tudi v najtežjih trenutkih finančno neodvisni in da ohranite svoj življenjski standard,
  • renta je lahko v pomoč pri plačevanju zdravstvenih in rehabilitacijskih stroškov,
  • renta vam lahko pomaga pri odplačevanju morebitnih dolgov in drugo.
 
  • Zavarovanje za osebe med 18 in 60 letom
  • Mesečno nadomestilo ( rento) prejmete, če zaradi bolezni ali nezgode popolnoma ali trajno izgubite vsaj eno od 11 osnovnih življenjskih sposobnosti ( odvisno od izbranega paketa )
  • Osnovne življenjske sposobnosti : vid, sluh, govor, hoja, raba obeh rok, itd.