amfora.krsko@siol.net

Prijava škodnih primerov, hitro, enostavno, kar preko spleta

  • Ob škodnem dogodku ne pozabi na dokaze
  • Takoj poslikaj dogodek, razmere, povzročeno škodo
  • Brez številke zavarovalne police ne gre, zato jo poišči ali jo pridobi preko svojega agenta
  • Na spletni strani zavarovalnice Sava uredi prijavo ali pa za to zaprosi svojega agenta, kateremu predhodno pošlji slike škodnega dogodka
    • https://www.zav-sava.si/sl-si/prijava-skode/


roof-damage-e1521231972559.