amfora.krsko@siol.net

Prihodnost, v kateri bo hiter dostop do zdravnika ključnega pomena

Epidemija je pošteno posegla v različna področja našega življenja.

Spremembam se eni bolj drugi manj uspešno prilagajamo, nihče izmed nas pa si v primeru poškodbe ali bolezni ne želi občutiti poslabšanja stanja oziroma nedostopnosti storitev v javnem zdravstvu. Za že tako obremenjen sistem se zdaj zdi, da zaradi dodatnih omejitev ne bo zmogel več zagotavljati nujnih storitev - preventivnih programov je vse manj, slabša se dostop do zdravstvenih storitev in daljšajo se čakalne dobe.Na zdravstvene storitve bomo zdaj čakali še dlje.

Spremenjeni pogoji dela v javnih zdravstvenih zavodih ob in po razglasitvi epidemije so po mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) povzročili podaljšanje čakalnih dob, saj izvajalci zdravstvene dejavnosti v času epidemije mnogo zdravstvenih storitev niso izvajali.

Zdravstvene težave same po sebi predstavljajo stres tako za bolnika kot njegove najbližje, položaj pa se dodatno poslabša, če hitra razrešitev težav zaradi dolgih čakalnih vrst ni mogoča. S težavami se srečujejo tako bolniki, ki zaradi omejenega dostopa do osebnega zdravnika nimajo možnosti pridobiti diagnoze, ker še niso vključeni v sistem specialistične obravnave, kot tudi bolniki, ki napotnico na specialistično obravnavo že imajo.
 
  • Na nas je, da poskrbimo za svoje zdravje

Da bi pokrili svojo potrebo po zdravstveni varnosti, se lahko obrnemo na zasebne izvajalce zdravstvenih storitev. V Sloveniji imamo dobro razvito zasebno, samoplačniško zdravstveno mrežo, vendar pa so njihove storitve za mnoge težje dostopne, saj predstavljajo finančno obremenitev posameznikovega razpoložljivega dohodka. Visoki stroški nastanejo predvsem v primerih, ko nam zdravje zagode do te mere, da v kratkem časovnem obdobju potrebujemo različne specialistične preglede oziroma nam je določena vrsta zdravstvene storitve predpisana večkrat.
 
  • Z zavarovanjem brez visokih stroškov hitro do zdravnika

Za hiter in pravočasen dostop do diagnoze in zdravljenja že danes lahko pravočasno poiščemo storitve, kakršno je dodatno zdravstveno zavarovanje. S sklenitvijo enega ali kombinacije več zavarovalnih kritij sebi in svojim najbližjim lahko bistveno olajšamo neprijeten položaj za primer novonastale bolezni ali poškodbe, za kritje nastalih stroškov zdravstvenih storitev pa poskrbi zavarovalnica.

vir: rtvslo.si

Priskrbite si dodatno zdravstveno zavarovanje, ki ponuja celovito rešitev vsem od 15. leta do 64. leta starosti in je hkrati na voljo tudi otrokom.

doctor-1149149_1920