amfora.krsko@siol.net

Kdaj skleniti naložbeno življenjsko zavarovanje in na kaj je treba paziti?

Življenjska zavarovanja z varčevalno komponento delimo v dve skupini: z zajamčenim donosom, kjer za donos jamči zavarovalnica, in z vezavo na investicijske sklade, kjer naložbeno tveganje prevzema zavarovalec.Kdaj se je smiselno odločiti za naložbeno življenjsko zavarovanje z vezavo na investicijske sklade?

• Ko nameravamo dolgoročno varčevati

Sklepanje naložbenih življenjskih zavarovanj z vezavo na investicijske sklade je primerno predvsem za dolgoročno varčevanje, saj so pričakovane donosnosti investicijskih skladov kratkoročno zelo negotove, s podaljševanjem dobe investiranja pa se povečuje verjetnost doseganja ciljnih donosov oziroma minimiziranje možnih izgub.

• Ko želimo davčno učinkovito naložbeno rešitev

Življenjska zavarovanja niso predmet obdavčitve z davkom od prometa zavarovalnih poslov in dohodnine, če zavarovanje traja vsaj deset let ob hkratnem pogoju, da sta zavarovalec ter upravičenec ista oseba. Ta davčna prednost je še izrazitejša v primeru dodatnih vplačil v času trajanja zavarovalne pogodbe, saj se doba deset let začne od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe, ne od dneva posameznega vplačila kot v primeru neposrednih kapitalskih naložb ali neposrednih vlaganj v investicijske sklade.

• Ko želimo ohraniti fleksibilnost

Velika večina zavarovalnic v naložbenem zavarovanju omogoča menjavo investicijskih skladov ali pa prilagajanje strukture izbranih skladov življenjskemu ciklu s prehodom na manj tvegane sklade v poznejših letih, ko se bližamo upokojitvi.


Naložbena življenjska zavarovanja so zanimiv način dolgoročnega varčevanja, s katerim lahko dosežete tudi davčno učinkovito rešitev. 

(vir: svetkapitala.delo.si)

affection-1866868_1920